foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działania, bądź też zaniechania jakich dopuszcza się osoba, wobec innej bliskiej sobie osoby, wspólnie zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Mogą to być działania mające na celu zmuszanie kogoś do zachowań wbrew woli, narażające na utratę zdrowia lub życia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną. Działania te powodują szkody na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym, a także wywołują krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą doświadczającą przemocy w rodzinie może być dziecko, współmałżonek, partner, osoba z niepełnosprawnością, osoba starsza.

Przemoc fizyczna to naruszenie nietykalności fizycznej np. popychanie, spoliczkowanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szczypanie, kopanie, przyduszanie, bicie, parzenie, porzucanie w niebezpieczniej okolicy, przetrzymywanie i inne…

Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej np. groźby, ośmieszanie, krytykowanie, wyzwiska, izolacja, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, upokarzanie, poniżanie, ciągłe niepokojenie, wmawianie choroby psychicznej i inne…

Przemoc seksualna to naruszenie intymności np. zmuszenie do obcowania płciowego, wymuszanie nieakceptowalnych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi i inne…

Przemoc ekonomiczna to odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie lub ograniczanie podjęcia pracy i inne…

Zaniedbywanie to niewypełnianie obowiązku opieki ze strony osób bliskich np. brak pomocy w chorobie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia i inne… 

Cykle przemocy

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest jednorazowym zdarzeniem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś raz dopuścił się przemocy wobec bliskich osób, może zastosować ją po raz kolejny. Osoby zajmujące się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie obserwują, że przemoc kształtuje się w oparciu o charakterystyczny schemat, który określa się mianem cyklu przemocy. Znajomość faz pozwala lepiej zrozumieć charakter i specyfikę tego problemu.

Przemoc jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się według określonego schematu tworząc cykle, wyróżnia się trzy fazy powtarzającego się cyklu:

 1. Faza narastającego napięcia - jest to pierwsza faza, w której z różnych przyczyn dochodzi do stopniowego wzrostu napięcia, wszyscy domownicy wyczuwają, że zaczyna się dziać coś złego, przyczynami napięcia są często błahostki, drobne nieporozumienia. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana natomiast osoba doznająca przemocy obarcza siebie winą i stara się uniknąć awantury;
 2. Faza ostrej przemocy – jest to druga faza, w której napięcie prowadzi do wybuchu gniewu i rozładowania agresji. Partner staje się gwałtowny, wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje awanturę. Następuje eksplozja uczuć. Osoba doświadczająca przemocy może doznać obrażeń zagrażających jej zdrowiu i życiu. W tej fazie, ofiary decydują się wzywać pomocy, złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 3. Faza miodowego miesiącajest to trzecia faza, w której osoba stosująca przemoc zachowuje się wobec ofiary jak w okresie narzeczeństwa, wyraża skruchę, składa obietnice, obiecuje poprawę „Sprawca” jest czuły, troskliwy, zapewnia o swojej miłości, mężczyzna na nowo uwodzi ofiarę. Przeprosinom często towarzyszą łzy i prezenty. W tej sytuacji osoba doznająca przemocy często czuje się odpowiedzialna za to, co się stało i postanawia dać sprawcy „drugą szansę”. Ulegają złudzeniu, że złe traktowanie się już nie powtórzy. W tym czasie ofiary zaczynają usprawiedliwiać zachowanie sprawcy, bronią go – biorąc winę na siebie. Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Niestety faza miodowego miesiąca nie trwa długo. Po jakimś czasie napięcie znowu narasta i cały cykl przemocy się powtarza. Z biegiem czasu przemoc staje się coraz gwałtowniejsza, dotkliwsza.

Jako osoba doznająca przemocy...

Musisz pamiętać, że nie jesteś sam/a!  

 

To co się dzieje w Twojej rodzinie nie jest rzadkością, występuje prawie w co piątej rodzinie w Polsce. Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.

Musisz jednak wiedzieć, że:  Nic nie usprawiedliwia przemocy!!!

 

Najważniejsze jest to, że masz szansę zmienić sytuację swoją i swoich najbliższych. Sytuacja, jakiej doświadczasz może szybko się skończyć, możesz powrócić do takiego życia, gdzie przemoc już nigdy nie będzie miała miejsca.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!

Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić. 

PAMIĘTAJ!

 • Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy.
 • Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu.
 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
 • Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania.
 • Masz prawo współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi, wydatkami. Twoje potrzeby, sprawy są jednakowo  ważne.
 • Masz prawo szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolona lub zaniepokojona tym co się dzieje w domu.
 • Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi.
 • Masz prawo popełniać błędy.

  MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY ZAWSZE WTEDY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE!

 NIKT nie ma prawa do Ciebie mówić, że:

 • nic ci nie wolno
 • nie masz do niczego prawa
 • nic nie jest Twoje
 • jesteś do niczego
 • wszyscy wiedzą, że jesteś wariatką
 • masz duże szczęście, że jestem z Tobą

 TO, CO POMAGA W ZATRZYMANIU I WYJŚCIU Z SYTUACJI  PRZEMOCY DOMOWEJ

Pomoc z zewnątrz to Twoja największa szansa, dzięki niej masz dużą szansę wyjścia z pułapki przemocy w której się znajdujesz!!!

 • Powiedzenie innym o doznawanej przemocy - przełamanie tabu milczenia i sekretu.
 • Przemoc w rodzinie nie musi rozgrywać się w czterech ścianach domu!
 • Zwrócenie się o pomoc do sąsiadów, przyjaciół, rodziny.
 • Skorzystanie z pomocy powołanych do tego instytucji (Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej, punkty informacyjno-konsultacyjne, hostele, policja, prokuratura, sąd).
 • Skorzystanie z poradni, rozmowa ze specjalistą zajmującym się sprawami przemocy (psycholog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny i itp.)
 • Można wybrać na spotkanie grupy wsparcia.
 • Wezwanie policji, upomnienie się o uruchomienie procedury "Niebieska Karta" (to obowiązek Policji!!!)
 • Podjęcie kroków prawnych i wykorzystanie możliwości prawnych w celu ochrony siebie i dzieci przed przemocą (alimenty, separacja, rozwód, złożenie sprawy karnej)

NIE CZEKAJ!!!