foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Procedura "Niebieskie Karty" to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie."

SCHEMAT PRZEBIEGU PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/5843/Plakat_Niebieskie_Karty.png